Disclaimer voor ondernemenmetlev.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.ondernemenmetlev.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ondernemen met Lev (Kamer van Koophandel:71415149). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Beperkte aansprakelijkheid

Ondernemen met Lev spant zich in om de inhoud van de website en de producten in de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ondernemen met Lev. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website en de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Fouten die daarbij ontstaan vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst te claimen bij Ondernemen met Lev. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de producten in de webshop liggen bij Ondernemen met Lev. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemen met Lev is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.